حقوق معنوی

وب سایت جرده فقط آگهی رزرو خودرو و قایق میزبانان محلی هر شهر را به میهمانان معرفی می کند و هیچگونه مسئولیت بیشتری را ندارد. محتویات آگهی پس از بررسی و مطابقت با قوانین جمهوری اسلامی روی سایت منتشر می شود. قرارداد فی مابین میزبان و میهمان، بین دو طرف نامبرده بسته می شود و در صورت بروز مشکل یا اختلاف بین طرفین، جرده هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد. لذا در زمان ملاقات حضوری میزبان و میهمان، احتیاط لازم و مکفی را مبذول بفرمایید و به قوانین و شرایط پیشنهادی جرده دقت بفرمایید. این قوانین و شرایط، تلفیقی از چند قرارداد و با در نظر گرفتن قوانین ایران، قوانین بین المللی و قوانین تجارت الکترونیک تهیه شده است.